NBA / Chicago Bulls


1995-96 оны Чикаго Бүллс багийн 72-10 амжилтын 10 хожигдол нь...

1995-96 оны Чикаго Бүллс багийн 72-10 амжилт. Тэр дундаа ямар ямар 10 багт хожигдсон... Тэд тухайн улиралд 1 тоглолтонд дунджаар...