NBA / Toronto Raptors


Демар Дерозан 21 тоглолтын дараа эргэж ирлээ

Тэрээр зүүн цавиндаа гэмтэл аваад байсан Дерозан өнөөдөр