"Хүүхдийн Спорт-Бодлого-Үйл Ажиллагаа-Шинэчлэл" сэдэвт өргөтгөсөн зөвлөгөөний хөтөлбөрӨСВӨРИЙН ТАМИРЧИД БЭЛТГЭДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУД БОЛОН ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТТАЙ БИЕИЙН ТАМИР, СПОРТЫН ДУНД СУРГУУЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТАН, БАГШ, ДАСГАЛЖУУЛАГЧДЫН   “ХҮҮХДИЙН СПОРТ- БОДЛОГО-ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА-ШИНЭЧЛЭЛ”СЭДЭВТ ӨРГӨТГӨСӨН  ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ХӨТӨЛБӨР

 

Улаанбаатар хот                                                                                   “Танан” төвийн хурлын танхим

 

2016.10.13 ПҮРЭВ ГАРАГ

 

09:00Зөвлөгөөний төлөөлөгчдийг бүртгэх

Зөвлөгөөнд оролцогч  байгууллагуудын үйл ажиллагааны тухай үзэсгэлэн, мэдээ, мэдээлэл

 

09:50Зөвлөгөөний нээлтийн ажиллагаа

10:10:  “ХҮҮХДИЙН СПОРТЫН ХӨГЖИЛ БА ӨСВӨРИЙН ТАМИРЧДЫГ БЭЛТГЭХ ТОГТОЛЦОО” /Үндсэн илтгэл/

Ч.Зоригтбаатар - МҮОА-ийн ерөнхийлөгч, Монголын өсвөр үеийн бие бялдрын хүмүүжил, спортын холбооны  ерөнхийлөгч, Төрөлжсөн сургалттай Биеийн тамир, спортын дунд сургуулийн захирал,   доктор, дэд профессор

 

10:30: ЕБС -ИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН СУРГАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН,

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ" /Хавсралт илтгэл/

Г. Одбаатар–Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч Агентлаг-Биеийн тамир, спортын газрын биеийн тамирын бодлогын хэрэгжилтийн зохицуулалтын хэлтсийн дарга

 

10:40“ ШИНЭ СУРГУУЛЬ БА ГЭРЭЛТ ИРЭЭДҮЙ” /Хавсралт илтгэл/

Б. Сайхантуул–Өмнөговь аймгийн Төрөлжсөн сургалттай Биеийн тамир, спортын 7 дугаар дунд сургуулийн спортын сургалтын менежер, магистр  

10:50“МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ ОЛИМПИЙН ХОРОО БА ХҮҮХДИЙН СПОРТ”

/Хавсралт илтгэл/

З. Галхүү- МҮОХ-ны уралдаан, тэмцээн хариуцсан мэргэжилтэн

 

11:00: Завсарлага/Цай, кофе/

11:15“НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД БИЕИЙН ТАМИР СПОРТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН ЯВУУЛАХ ОНЦЛОГ БА ХҮҮХДИЙН СПОРТ” 

/Хавсралт илтгэл/ Ж. Ганболд- Нийслэлийн биеийн тамир, спортын газрын дарга, Монгол улсын гавъяат тамирчин, доктор

11:25:  “ХӨЛ БӨМБӨГИЙН СПОРТ БА ӨСВӨРИЙН ТАМИРЧИД”

 /Хавсралт илтгэл/

Г. Мөнхчулуун-Монголын хөлбөмбөгийн холбооны Гүйцэтгэх хорооны гишүүн, “Дэрэн” хүүхдийн хөлбөмбөгийн клубын үүсгэн байгуулагч, магистр

11:35САНАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

12:05: “ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨС ГАРАХ БАРИМТ, БИЧГҮҮД”-ийг хэлэлцэж батлах

12:20: “ХҮҮХДИЙН СПОРТЫН ХӨГЖИЛ БА ӨСВӨРИЙН ТАМИРЧДЫГ ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”хэлэлцэж батлах

12:40: Зөвлөгөөнд оролцогчдоос гаргах “ЗӨВЛӨМЖ” –ийг хэлэлцэж батлах

12:55Хаалтын ажиллагааСУРТАЛЧИЛГАА
Сүүлд нэмэгдсэн