Сонгуульт албан тушаалд нэр дэвшигчдийн урьдчилсан жагсаалт гарлааМХБХ-ны сонгуульт албан тушаалд нэр дэвшигчдийн материалыг 2014 оны 12-р сарын 29-ны өдрөөс 2015 оны 1-р сарын 13-ны өдрийн 18:00 цаг хүртэл хүлээн авсан. МХБХ-ны Ерөнхийлөгчийн албан тушаалд - 3 хүн, Дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалд - 4 хүн, Гүйцэтгэх хорооны эмэгтэй гишүүний албан тушаалд - 1 хүн, Гүйцэтгэх хорооны гишүүний албан тушаалд 20 хүн тус тус нэр дэвших хүсэлт гаргасан байна.
 

МХБХ-ны сонгуулийн журмын 11.1-р зүйлд заасны дагуу сонгуулийн хороо нэр дэвшихээр горилогчдын материалыг шалгаж дараах шийдвэрийг гаргалаа. Тус шалгалтаар МХБХ-ны гүйцэтгэх хорооны гишүүнд нэр дэвшихээр горилж буй 4 хүнийг МХБХ-ны дүрмийн 14.4 болон 33.2 заалтуудыг үндэслэн нэр дэвшигчийн шаардалага хангаагүй гэж үзсэн байна.

 СУРТАЛЧИЛГАА
Сүүлд нэмэгдсэн